دخترک دریا

از دیدن هیچ چیز در این مکان تعجب نکنید ...!

دخترک دریا

از دیدن هیچ چیز در این مکان تعجب نکنید ...!

دختری از شهر باران ...!

نیازی نیست به همه ، همه چیز را توضیح داد ...! 

شاید بهتر باشد سکوت کنیم ...!!! 


آدرس وبلاگ قبلی من به شرح ذیل می باشد : 

http://dokhtarakedarya.blogfa.com